لوله 5 لایه ایزوپایپ 63 PEX-AL-PERT

C-015
ایزوپایپ
موجود
PEX/AL/PEX

مشخصات فنی لوله 5 لایه ایزوپایپ 63 PEX-AL-PERT