سه راه کنج صفحه دار روپیچ کوپلی16*3/4*16 ایزوپایپ

C-117
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

سه راه کنج صفحه دار روپیچ کوپلی16*3/4*16 ایزوپایپ