سه راه کنج خاردار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ (سنگین)

C-123
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 دیواری کوپلی
مشخصات فنی

سه راه کنج خاردار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 ایزوپایپ (سنگین)