سه راه کنج خاردار توپیچ کوپلی 16*1/2*20 ایزوپایپ

C-124-1
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 دیواری کوپلی
مشخصات فنی

سه راه کنج خاردار توپیچ کوپلی 16*1/2*20 ایزوپایپ