سه راه کنج خاردار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 ایزوپایپ (سنگین)

C-125
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 دیواری کوپلی
مشخصات فنی

سه راه کنج خاردار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 ایزوپایپ (سنگین)