سه راه توپیچ کوپلی 20*3/4*20 ایزوپایپ

C-273
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ کوپلی 20*3/4*20 ایزوپایپ