سه راه توپیچ کوپلی 40*1.1/4*40 ایزوپایپ

C-281
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ کوپلی 40*1.1/4*40 ایزوپایپ