سه راه توپیچ کوپلی 40*1.1/2*40 ایزوپایپ

C-282
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ کوپلی 40*1.1/2*40 ایزوپایپ