سه راه توپیچ کوپلی 50*1*50 ایزوپایپ

C-284
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ کوپلی

مشخصات فنی سه راه توپیچ کوپلی 50*1*50 ایزوپایپ