سه راه توپیچ کوپلی 50*1.1/4*50 ایزوپایپ

C-285
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ کوپلی 50*1.1/4*50 ایزوپایپ