سه راه توپیچ کوپلی 63*1.1/4*63 ایزوپایپ

C-289
ایزوپایپ
443300
موجود
سه راهی توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ کوپلی 63*1.1/4*63 ایزوپایپ