سه راه تبدیلی کوپلی 20*20*25 ایزوپایپ

C-311
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی

مشخصات فنی سه راه تبدیلی کوپلی 20*20*25 ایزوپایپ