سه راه تبدیلی کوپلی 25*20*32 ایزوپایپ

C-324
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی

مشخصات فنی سه راه تبدیلی کوپلی 25*20*32 ایزوپایپ