سه راه تبدیلی کوپلی 40*20*40 ایزوپایپ

C-335
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 40*20*40 ایزوپایپ