سه راه تبدیلی کوپلی 40*25*40 ایزوپایپ

C-336
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 40*25*40 ایزوپایپ