سه راه تبدیلی کوپلی 40*25*40 ایزوپایپ

C-336
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی

مشخصات فنی سه راه تبدیلی کوپلی 40*25*40 ایزوپایپ