سه راه تبدیلی کوپلی 63*40*63 ایزوپایپ

C-344
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 63*40*63 ایزوپایپ