بوشن تبدیل کوپلی 20*25

71106
موجود
بوشن تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

بوشن تبدیل کوپلی 20*25