زانو چپقی کوپلی 3/4*25

72308

مشخصات فنی زانو چپقی کوپلی 3/4*25