سه راهی تبدیل کوپلی 20*16*25

73112
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی

مشخصات فنی سه راهی تبدیل کوپلی 20*16*25