سه راهی 90 دیواری کوپلی 16*1/2*16

73602
موجود
سه راهی 90 دیواری کوپلی
مشخصات فنی

سه راهی 90 دیواری کوپلی 16*1/2*16