سه راهی 90 دیواری تبدیل کوپلی 20*1/2*16

73605
موجود
سه راهی 90 دیواری کوپلی
مشخصات فنی

سه راهی 90 دیواری تبدیل کوپلی 20*1/2*16