سه راهی 90 دیواری تبدیل کوپلی 16*1/2*20

73606
موجود
سه راهی 90 دیواری کوپلی
مشخصات فنی

سه راهی 90 دیواری تبدیل کوپلی 16*1/2*20