درپوش تست پلاستیکی 1/2mm ایزوپایپ

A-15001
مشخصات فنی

درپوش تست پلاستیکی 1/2mm ایزوپایپ