درپوش تست پلاستیکی 3/4mm ایزوپایپ

A-15002
مشخصات فنی

درپوش تست پلاستیکی 3/4mm ایزوپایپ