مغزی توپیچ رزوه ای 1.1/2

61610
موجود
مغزی توپیچ رزوه ای

مشخصات فنی مغزی توپیچ رزوه ای 1.1/2