مغزی تبدیل توپیچ 1/2*1

61703
موجود
مغزی توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل توپیچ 1/2*1