شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی 3/4*20

32509
مشخصات فنی

شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی 3/4*20