شیر لباسشویی زاویه دار

36512
مشخصات فنی

شیر لباسشویی زاویه دار