شیر لباسشویی 1/2

36502
مشخصات فنی

شیر لباسشویی 1/2