کلکتور مدولار BTS(بی تی اس) 1/2*11/4 - 3b

35203
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور طرح BTS
مشخصات فنی

کلکتور مدولار BTS(بی تی اس) 1/2*11/4 - 3b