کلکتور مدولار BTS(بی تی اس) 3/4*11/2 - 6b

35806
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور طرح BTS

مشخصات فنی کلکتور مدولار BTS(بی تی اس) 3/4*11/2 - 6b