کلکتور مدولار BTS(بی تی اس) 3/4*11/2 - 10b

35810
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور طرح BTS
مشخصات فنی

کلکتور مدولار BTS(بی تی اس) 3/4*11/2 - 10b