کلکتور شیر سر خود 20*1 - 2b

38202
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور شیر سر خود

مشخصات فنی کلکتور شیر سر خود 20*1 - 2b