کلکتور پله ای 1/2*1 - 2b

34002
موجود
کلکتور پله ایکلکتور طرح BTS
مشخصات فنی

کلکتور پله ای 1/2*1 - 2b