در پوش روپیچ کلکتور 3/4 با سوراخ هواگیری 1/8

33802
موجود
در پوش روپیچ کلکتور
مشخصات فنی

در پوش روپیچ کلکتور 3/4 با سوراخ هواگیری 1/8