جعبه کلکتور ویژه 100*50

43007
مشخصات فنی

جعبه کلکتور ویژه 100*50