بست لوله 40 ایزوپایپ

A-03005
ایزوپایپ
موجود
بست لوله

مشخصات فنی بست لوله 40 ایزوپایپ