جعبه کلکتور 45*45 ایزوپایپ

A-18002
مشخصات فنی

جعبه کلکتور 45*45 ایزوپایپ