فنر خم کن داخل لوله 16mm ایزوپایپ

A-12001
مشخصات فنی

فنر خم کن داخل لوله 16mm ایزوپایپ