فنر خم کن داخل لوله 20mm ایزوپایپ

A-12002
مشخصات فنی

فنر خم کن داخل لوله 20mm ایزوپایپ