فنر خم کن داخل لوله 25mm ایزوپایپ

A-12003
مشخصات فنی

فنر خم کن داخل لوله 25mm ایزوپایپ