فنر خم کن داخل لوله 32mm ایزوپایپ

A-12004
مشخصات فنی

فنر خم کن داخل لوله 32mm ایزوپایپ