برقو فلزی 40mm ایزوپایپ

A-14005
مشخصات فنی

برقو فلزی 40mm ایزوپایپ