برقو فلزی 63mm ایزوپایپ

A-14007

مشخصات فنی برقو فلزی 63mm ایزوپایپ