حلقه استیل 16 ایزوپایپ

A-01009
مشخصات فنی

حلقه استیل 16 ایزوپایپ