حلقه استیل 25 ایزوپایپ

A-01011
مشخصات فنی

حلقه استیل 25 ایزوپایپ