حلقه استیل اتصال پرسی 50

90210450
موجود
اجزاء یدکی اتصالات
مشخصات فنی

حلقه استیل اتصال پرسی 50