بست دوقلو لوله 16

46202
مشخصات فنی

بست دوقلو لوله 16