جعبه کلکتور 65*45

43003
مشخصات فنی

جعبه کلکتور 65*45