جعبه کلکتور 95*45

43004
مشخصات فنی

جعبه کلکتور 95*45